OVER ONS

AdPro is een software ontwikkelingsbedrijf dat in 1989 werd opgericht door Philip Janssens. Aanvankelijk specialiseerden we ons in de ontwikkeling van kassasystemen voor de horeca- en de retail sector. Ook in de industrie zetten we onze eerste stappen met productie planningssystemen.

Al gauw kwam van onze klanten de vraag of we voor hen ook geen ruimere plannings- en beheersystemen konden ontwikkelen. Een vraag waarop we maar al te graag het antwoord wilden bieden.

Waar de klassieke programmeertechnieken louter en alleen steunden op de techniek van Object Georiënteerd Programmeren wilden we met AdPro verder gaan. Zo brengen we de object georiënteerde technologie tot bij de eindgebruiker. Ondertussen konden we door de technische evolutie van computers en operating systemen en vooral door de komst van het internet, het volledige potentieel van onze visie pas echt tot uiting laten komen.

Ook de overheid wist ondertussen de weg naar AdPro te vinden. Voor De Vlaamse Overheid, de Provincie West-Vlaanderen en vele anderen ontwikkelden we een platform waarmee ze educatieve bezoeken aan provinciale kenniscentra volledig geautomatiseerd afhandelen. De vooruitstrevende visie en aanpak bleef ook niet onopgemerkt in meer wetenschappelijke kringen. Zo zet de UGent sinds 2015 mee de schouders onder ons bedrijfsproject.